Zákon na ochranu republiky a doprovodné zákony v meziválečné éře / The Protection of the Republic Act and accompanying laws in the interwar era

Stránky 31-60
Citace PEHR, Michal. Zákon na ochranu republiky a doprovodné zákony v meziválečné éře / The Protection of the Republic Act and accompanying laws in the interwar era. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2015, 184(3-4), 31-60. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/184-3-4/zakon-na-ochranu-republiky-a-doprovodne-zakony-v-mezivalecne-ere-the-protection-of-the-republic-act-and-accompanying-laws-in-the-interwar-era
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2015/184/3-4

This study looks at the introduction of the Protection of the Republic Act in 1923. This act was introduced in response to problems in the nascent First Republic democracy expressed , amongst other ways, in the assassination of Finance Minister, Alois Rašín. The final section then looks at separate amendments during the 1930s, with the amendments to this Act being a response to the emerging Nazi regime in neighbouring Germany. The study also looks at Czechoslovak society’s response to these changes, looking in particular at whether the legislation led to a boosting of democracy, or rather to its restriction, as critics of the Protection of the Republic Act claimed.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím