Pergamenové listiny v archivních fondech a sbírkách Archivu Národního muzea / Parchment charts in archival fonds and cellections of the Archives of the National Museum

Stránky 63-78
Citace BĚLIČOVÁ, Milena. Pergamenové listiny v archivních fondech a sbírkách Archivu Národního muzea / Parchment charts in archival fonds and cellections of the Archives of the National Museum. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2015, 184(1-2), 63-78. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/184-1-2/pergamenove-listiny-v-archivnich-fondech-a-sbirkach-archivu-narodniho-muzea-parchment-charts-in-archival-fonds-and-cellections-of-the-archives-of-the-national-museum
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2015/184/1-2

Archives of the Nationa Museum amassed over nearly 170 years of its existence 2379 parchment charts stored in the collecions of parchments A and B. The extensive complex consists of 816 parchment document in the family archives Šternberk-Manderscheid. Another 80 parchment charts are as items contained in 28 personal archival collections and historical archival fonds. In 2012–2013, these parchmens were digitized as part of an international project „Monasterium“. Content predominate genealogical-heraldic documents (family trees, grants of arms), vocational certificates, university diplomas and certificates to award imperial, royal and papar orders. The youngest document are three certificates to appoint Edvard Beneš and Emil Hácha president of the Czechoslovak Republic.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím