Turistika nesmrdí. Pozadí vzniku veřejně prospěšného spolku na příkladu odboru Klubu českých turistů v Písku / Tourism does not smell. The genesis of publicly beneficial society on the example of the Czech Tourist Club in Písek

Stránky 3-17
Citace DUDA, Zdeněk . Turistika nesmrdí. Pozadí vzniku veřejně prospěšného spolku na příkladu odboru Klubu českých turistů v Písku / Tourism does not smell. The genesis of publicly beneficial society on the example of the Czech Tourist Club in Písek. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2012, 181(3-4), 3-17. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/181-3-4/turistika-nesmrdi-pozadi-vzniku-verejne-prospesneho-spolku-na-prikladu-odboru-klubu-ceskych-turistu-v-pisku-tourism-does-not-smell-the-genesis-of-publicly-beneficial-society-on-the-example-of-the-czech-tourist-club-in-pisek
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2012/181/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím