Turistika nesmrdí. Pozadí vzniku veřejně prospěšného spolku na příkladu odboru Klubu českých turistů v Písku / Tourism does not smell. The genesis of publicly beneficial society on the example of the Czech Tourist Club in Písek

Pages 3-17
Citation DUDA, Zdeněk . Turistika nesmrdí. Pozadí vzniku veřejně prospěšného spolku na příkladu odboru Klubu českých turistů v Písku / Tourism does not smell. The genesis of publicly beneficial society on the example of the Czech Tourist Club in Písek. Journal of the National Museum. History Series. Prague: National Museum, 2012, 181(3-4), 3-17. ISSN 1214-0627. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmhs/181-3-4/turistika-nesmrdi-pozadi-vzniku-verejne-prospesneho-spolku-na-prikladu-odboru-klubu-ceskych-turistu-v-pisku-tourism-does-not-smell-the-genesis-of-publicly-beneficial-society-on-the-example-of-the-czech-tourist-club-in-pisek
Journal of the National Museum. History Series | 2012/181/3-4Share on Social Networks
Rozumím