Kronika obecné školy – příběh průkopnické práce českých učitelů na Podkarpatské Rusi / School chronicle – the Story of the Pioneering Work of Czech Teachers in the Subcarpathian

Stránky 76-84
Citace SKALA, Petr. Kronika obecné školy – příběh průkopnické práce českých učitelů na Podkarpatské Rusi / School chronicle – the Story of the Pioneering Work of Czech Teachers in the Subcarpathian. Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2012, 181(3-4), 76-84. DOI: https://doi.org/. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/181-3-4/kronika-obecne-skoly-pribeh-prukopnicke-prace-ceskych-ucitelu-na-podkarpatske-rusi-school-chronicle-the-story-of-the-pioneering-work-of-czech-teachers-in-the-subcarpathian
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2012/181/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím