Kronika obecné školy – příběh průkopnické práce českých učitelů na Podkarpatské Rusi / School chronicle – the Story of the Pioneering Work of Czech Teachers in the Subcarpathian

Pages 76-84
Journal of the National Museum. History Series | 2012/181/3-4Share on Social Networks
Rozumím