Kronika obecné školy – příběh průkopnické práce českých učitelů na Podkarpatské Rusi / School chronicle – the Story of the Pioneering Work of Czech Teachers in the Subcarpathian

Pages 76-84
Citation SKALA, Petr. Kronika obecné školy – příběh průkopnické práce českých učitelů na Podkarpatské Rusi / School chronicle – the Story of the Pioneering Work of Czech Teachers in the Subcarpathian. Journal of the National Museum. History Series. Prague: National Museum, 2012, 181(3-4), 76-84. ISSN 1214-0627. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmhs/181-3-4/kronika-obecne-skoly-pribeh-prukopnicke-prace-ceskych-ucitelu-na-podkarpatske-rusi-school-chronicle-the-story-of-the-pioneering-work-of-czech-teachers-in-the-subcarpathian
Journal of the National Museum. History Series | 2012/181/3-4Share on Social Networks
Rozumím