J. L. Píč - archeolog a muzeolog. Úvodní slovo o prvním kustodovi prehistorického oddělení Národního muzea v Praze / J. L. Píč - archeologist and museologist. Introduction dedicated to the first curator of prehistoric department of the National Museum in

Stránky 3-6
Citace BELAŇOVÁ, Petra. J. L. Píč - archeolog a muzeolog. Úvodní slovo o prvním kustodovi prehistorického oddělení Národního muzea v Praze / J. L. Píč - archeologist and museologist. Introduction dedicated to the first curator of prehistoric department of the National Museum in . Časopis Národního muzea. Řada historická. Praha: Národní muzeum, 2011, 180(3-4), 3-6. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/180-3-4/j-l-pic-archeolog-a-muzeolog-uvodni-slovo-o-prvnim-kustodovi-prehistorickeho-oddeleni-narodniho-muzea-v-praze-j-l-pic-archeologist-and-museologist-introduction-dedicated-to-the-first-curator-of-prehistoric-department-of-the-national-museum-in
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2011/180/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím