J. L. Píč - archeolog a muzeolog. Úvodní slovo o prvním kustodovi prehistorického oddělení Národního muzea v Praze / J. L. Píč - archeologist and museologist. Introduction dedicated to the first curator of prehistoric department of the National Museum in

Pages 3-6
Journal of the National Museum. History Series | 2011/180/3-4Share on Social Networks
Rozumím