Lorantové z Inky. Portrét rodu z moravsko-uherského pomezí. / Lorants from Inka. A portrait of a family from the Moravian-Hungarian borderland.

Stránky 106-121
Citace FEDERMAYER, Frederik. Lorantové z Inky. Portrét rodu z moravsko-uherského pomezí. / Lorants from Inka. A portrait of a family from the Moravian-Hungarian borderland. Časopis Národního muzea. Řada historická Praha: Národní muzeum, 2009, 178(3-4), 106-121. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/178-3-4/lorantove-z-inky-portret-rodu-z-moravsko-uherskeho-pomezi-lorants-from-inka-a-portrait-of-a-family-from-the-moravian-hungarian-borderland
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2009/178/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím