Germánský prsten z Prahy-Vysočan (zhodnocení souboru ze Šmídovy pískovny) / Germanic Ring of Prague-Vysočany. The Evaluation of the Set from Šmíd´s Sandpit.

Stránky 99-105
Citace VOKOLEK, Vít a JÍLEK, Jan. Germánský prsten z Prahy-Vysočan (zhodnocení souboru ze Šmídovy pískovny) / Germanic Ring of Prague-Vysočany. The Evaluation of the Set from Šmíd´s Sandpit. Časopis Národního muzea. Řada historická Praha: Národní muzeum, 2009, 178(3-4), 99-105. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/178-3-4/germansky-prsten-z-prahy-vysocan-zhodnoceni-souboru-ze-smidovy-piskovny-germanic-ring-of-prague-vysocany-the-evaluation-of-the-set-from-smids-sandpit
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2009/178/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím