Soukromé účty jako pramen k analýze finančního hospodaření aristokracie v ranném novověku.

Stránky 59-88
Citace VALENTA, Aleš. Soukromé účty jako pramen k analýze finančního hospodaření aristokracie v ranném novověku. Časopis Národního muzea. Řada historická Praha: Národní muzeum, 2007, 176(1-2), 59-88. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/176-1-2/soukrome-ucty-jako-pramen-k-analyze-financniho-hospodareni-aristokracie-v-rannem-novoveku
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2007/176/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím