Soukromé účty jako pramen k analýze finančního hospodaření aristokracie v ranném novověku.

Stránky 59-88
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2007/176/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím