Soukromé účty jako pramen k analýze finančního hospodaření aristokracie v ranném novověku.

Pages 59-88
Journal of the National Museum. History Series | 2007/176/1-2Share on Social Networks
Rozumím