Soukromé účty jako pramen k analýze finančního hospodaření aristokracie v ranném novověku.

Pages 59-88
Citation VALENTA, Aleš. Soukromé účty jako pramen k analýze finančního hospodaření aristokracie v ranném novověku. Journal of the National Museum. History Series Prague: National Museum, 2007, 176(1-2), 59-88. ISSN 1214-0627. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmhs/176-1-2/soukrome-ucty-jako-pramen-k-analyze-financniho-hospodareni-aristokracie-v-rannem-novoveku
Journal of the National Museum. History Series | 2007/176/1-2Share on Social Networks
Rozumím