K rukopisnému dochování středověké encyklopedie Vincenta z Beauvais v Čechách.

Stránky 13-28
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 1980/25/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím