K rukopisnému dochování středověké encyklopedie Vincenta z Beauvais v Čechách.

Pages 13-28
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 1980/25/1-2Share on Social Networks
Rozumím