Tělovýchova a sport jako politikum v období první republiky (Marek Waic, Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa)

Stránky 46-47
DOI 10.2478/amnh-2017-0007
Acta Musei Nationalis Pragae - Historia | 2017/71/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím