Společensko-ekonomické proměny sportovních spolků a vznik fotbalových klubů v pražských městech a předměstích před rokem 1914

Stránky 12-20
DOI 10.2478/amnh-2017-0003
Citace KUŽEL, Petr. Společensko-ekonomické proměny sportovních spolků a vznik fotbalových klubů v pražských městech a předměstích před rokem 1914. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2017, 71(1-2), 12-20. DOI: https://doi.org/10.2478/amnh-2017-0003. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/71-1-2/spolecensko-ekonomicke-promeny-sportovnich-spolku-a-vznik-fotbalovych-klubu-v-prazskych-mestech-a-predmestich-pred-rokem-1914
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2017/71/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím