Česká baltistika v 19. a první polovině dvacátého století. Prameny – souvislosti – existující literatura

Stránky 33-46
Citace MALÝ, Ivan. Česká baltistika v 19. a první polovině dvacátého století. Prameny – souvislosti – existující literatura. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2015, 69(1-2), 33-46. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/69-1-2/ceska-baltistika-v-19-a-prvni-polovine-dvacateho-stoleti-prameny-souvislosti-existujici-literatura
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2015/69/1-2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím