SKLENĚNÉ NEGATIVY VE FOTOGRAFICKÉM FONDU DIVADELNÍHO ODDĚLENÍ. KAREL VÁŇA A JEHO SNÍMKY ZACHYCUJÍCÍ NÁRODNÍ DIVADLO V LETECH 1906–1928

Stránky 23–35
Citace JORDAN, Hanuš. SKLENĚNÉ NEGATIVY VE FOTOGRAFICKÉM FONDU DIVADELNÍHO ODDĚLENÍ. KAREL VÁŇA A JEHO SNÍMKY ZACHYCUJÍCÍ NÁRODNÍ DIVADLO V LETECH 1906–1928. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2014, 68(3-4), 23–35. DOI: https://doi.org/. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/68-3-4/sklenene-negativy-ve-fotografickem-fondu-divadelniho-oddeleni-karel-vana-a-jeho-snimky-zachycujici-narodni-divadlo-v-letech-19061928
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2014/68/3-4

Glass negatives of theatre photohraphies created by Karel Váňa (1867–1951) in the collection of Theatre department of National Museum, Prague. Karel Váňa like actor and photographer of National Theatre. Copies of older atelieur´s photos and own individualized portraits of actors and actresses of National Theatre. Development and tendencies in his fund depicting plays and stage design of National Theatre between 1906 to 1928. Importance of Váňa´s fund for study of history Czech theatre of first three decades of XXth century.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím