Příspěvek Bohuslava Jiruše do mineralogické podsbírky a podsbírky meteoritů Národního muzea / Contribution of Bohuslav Jiruš to mineralogy and meteorite subcollections of the National Museum

Stránky 35-38
Citace VELEBIL, Dalibor. Příspěvek Bohuslava Jiruše do mineralogické podsbírky a podsbírky meteoritů Národního muzea / Contribution of Bohuslav Jiruš to mineralogy and meteorite subcollections of the National Museum. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2013, 67(3-4), 35-38. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/67-3-4/prispevek-bohuslava-jiruse-do-mineralogicke-podsbirky-a-podsbirky-meteoritu-narodniho-muzea-contribution-of-bohuslav-jirus-to-mineralogy-and-meteorite-subcollections-of-the-national-museum
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2013/67/3-4

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím