České Stavovské divadlo za časů monarchie. Autoři her českého repertoáru Stavovského divadla (1824–1862) / Czech Estates Theatre in times of monarchy. Authors of the Czech-speaking repertoire in the Estates Theatre (1824–1862)

Stránky 37-56
Citace TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta. České Stavovské divadlo za časů monarchie. Autoři her českého repertoáru Stavovského divadla (1824–1862) / Czech Estates Theatre in times of monarchy. Authors of the Czech-speaking repertoire in the Estates Theatre (1824–1862). Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2013, 67(1-2), 37-56. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/67-1-2/ceske-stavovske-divadlo-za-casu-monarchie-autori-her-ceskeho-repertoaru-stavovskeho-divadla-18241862-czech-estates-theatre-in-times-of-monarchy-authors-of-the-czech-speaking-repertoire-in-the-estates-theatre-18241862
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2013/67/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím