An unknown medal for the foundation of Sušice Monastery, 1651 (Neznámá medaile k založení kláštera v Sušici z roku 1651).

Stránky 87-93
Acta Musei Nationalis Pragae - Historia | 2007/61/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím