Dvě studie k sociálně ekonomickému vývoji klášterního velkostatku v předhusitských Čechách.

Stránky 1-72
Acta Musei Nationalis Pragae - Historia | 1988/42/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím