Vznik a počátky českého státu II. Referáty z konference pořádané Archeologickým ústavem Československé akademie věd, Národním muzeem v Praze a Místním národním výborem v Libici ve dnech 15.–18. září 1981 v Libici nad Cidlinou.

Stránky 1-136
Acta Musei Nationalis Pragae - Historia | 1985/39/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím