Vznik a počátky českého státu II. Referáty z konference pořádané Archeologickým ústavem Československé akademie věd, Národním muzeem v Praze a Místním národním výborem v Libici ve dnech 15.–18. září 1981 v Libici nad Cidlinou.

Stránky 1-136
Citace JOHNOVÁ, Helena. Vznik a počátky českého státu II. Referáty z konference pořádané Archeologickým ústavem Československé akademie věd, Národním muzeem v Praze a Místním národním výborem v Libici ve dnech 15.–18. září 1981 v Libici nad Cidlinou. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia Praha: Národní muzeum, 1985, 39(1-2), 1-136. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/39-1-2/vznik-a-pocatky-ceskeho-statu-ii-referaty-z-konference-poradane-archeologickym-ustavem-ceskoslovenske-akademie-ved-narodnim-muzeem-v-praze-a-mistnim-narodnim-vyborem-v-libici-ve-dnech-1518-zari-1981-v-libici-nad-cidlinou
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 1985/39/1-2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím