Vznik a počátky českého státu I. Referáty z konference pořádané Archeologickým ústavem Československé akademie věd, Národním muzeem v Praze a Místním národním výborem v Libici nad Cidlinou ve dnech 15.–18. září 1981 v Libici nad

Stránky 65-176
Acta Musei Nationalis Pragae - Historia | 1983/37/2-3Sdílení na sociálních sítích
Rozumím