1972/26/1-2

ISSN : 2570-6845 (print), 2570-6853 (online)
Vedoucí redaktor : Jitka Gelnarová