Ohlas od Nežárky a jeho podíl na poznání regionální a lokální historie na příkladu dějin Stráže nad Nežárkou a pánů ze Stráže

Stránky 32–74
DOI 10.37520/amnpsc.2022.022
Klíčová slova Stráž nad Nežárkou – Lords of Stráž – history – text analysis
Typ článku Recenzovaný článek
Citace MARÁZ, Karel. Ohlas od Nežárky a jeho podíl na poznání regionální a lokální historie na příkladu dějin Stráže nad Nežárkou a pánů ze Stráže. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2022, 67(3-4), 32–74. DOI: https://doi.org/10.37520/amnpsc.2022.022. ISSN 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/acta-musei-nationalis-pragae-historia-litterarum/67-3-4/ohlas-od-nezarky-a-jeho-podil-na-poznani-regionalni-a-lokalni-historie-na-prikladu-dejin-straze-nad-nezarkou-a-panu-ze-straze
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2022/67/3-4

Ohlas od Nežárky was one of the longest-running regional cultural weeklies. It was a periodical for education and entertainment that paid considerable attention to (not only regional and local) history. Because of the high quality of the diverse texts published in it by a wide variety of professionals and experts, it is mentioned in, for example, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví [Comprehensive History of Czech and Slovak Historiography]. A list of articles from individual issues of the regional mass medium of the time in question has already been published, but we still lack detailed analyses of its articles on selected sites and problems. These include the history of Stráž nad Nežárkou, which has not been covered in any modernly conceived publication, and the fate of the lords of the blue five-petalled rose. In his article, the author deals with both. He analyses the content of published texts on the specific issues and their informative value in the contemporary context and in light of the knowledge of contemporary historical disciplines. He also draws attention to the informative, methodological, genre and formal approaches of individual contributors.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím