Wad Ben Naga Report III: The Circular Building Complex

Wad Ben Naga Report III: The Circular Building Complex

Rok: 2019
ISBN: 978-80-7036-612-7
Autor / Autoři: Vlastimil Vrtal, Pavel Onderka, Jiří Honzl
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 128
Citace: VRTAL, Vlastimil, ONDERKA, Pavel a HONZL, Jiří. Wad Ben Naga Report III: The Circular Building Complex. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2019. 128 stran. ISBN 978-80-7036-612-7.

Třetí svazek knižní řady věnované archeologickým výzkumům starověké lokality Wad Ben Naga v dnešní Republice Súdán je věnován tzv. Kruhové stavbě (WBN 50) a k ní příslušejícím objektům (WBN 600). Tento komplex budov byl odkryt v letech 1958–1959 súdánskou misí a v nedávné době opětovně prozkoumán archeologickou expedicí Národního muzea. V knize jsou představeny dějiny výzkumu v této části lokality, jeho výsledky a nálezy zde učiněné. Na základě těchto poznatků je diskutována architektonická podoba staveb, jejich datace a funkce. Kruhová stavba je zde chápána jako unikátní svatyně postavená v souladu s místní architektonickou tradicí. Coby příloha je ve svazku zahrnuta část věnující se nálezům z výzkumu let 1958–1959, jež není možno přiřadit k žádné z tehdy zkoumaných staveb.

Publikace je v angličtině.

ks


Sdílení na sociálních sítích