V nejhlubší úctě Julius Zeyer: Korespondence Julia Zeyera s manžely Náprstkovými

V nejhlubší úctě Julius Zeyer: Korespondence Julia Zeyera s manžely Náprstkovými

Rok: 2007
ISBN: 978-80-7036-222-8
Autor / Autoři: Jana Jiroušková, Lukáš Pecha (eds.)
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 303
Citace: JIROUŠKOVÁ, Jana a PECHA, Lukáš. V nejhlubší úctě Julius Zeyer: Korespondence Julia Zeyera s manžely Náprstkovými. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2007. 303 stran. ISBN 978-80-7036-222-8.

Korespondence českého básníka a spisovatele Julia Zeyera (1841–1901) s manžely Náprstkovými zahrnuje období od roku 1882 až do roku 1900 a představuje Julia Zeyera nejen jako spisovatele, ale především jako sběratele lidového umění z Evropy, Asie a severní Afriky. Korespondence se nevěnuje jen vztahu Julia Zeyera a manželů Vojtěcha a Josefy Náprstkových, ale rovněž mapuje kulturní život v českých zemích na konci 19. století. Zeyerovy dopisy jsou cenným zdrojem informací i o politickém životě a vysvětlují mnohá Zeyerova rozhodnutí, píše se v nich rovněž o okolnostech vzniku některých děl a tato korespondence nám rovněž dává nahlédnout do soukromého života významného českého spisovatele. Tyto dopisy pojednávají o spisovatelově pobytu ve Vodňanech, Lužanech, Francii, Španělsku, Itálii, Rusku a na Kavkaze. Najdeme v nich zmínky nejen o činech rodiny Náprstkových, nýbrž také o osudech rodiny Heritesových, Mokrých, Braunerových, Hlávkových i sochaře Bílka.

ks


Sdílení na sociálních sítích