Uherské středověké dukáty ze sbírky Národního muzea. Zlaté ražby od Karla I. Roberta z Anjou po Jana I. Zápolského (1325–1540)

Uherské středověké dukáty ze sbírky Národního muzea. Zlaté ražby od Karla I. Roberta z Anjou po Jana I. Zápolského (1325–1540)

Rok: 2019
ISBN: 978-80-7036-617-2
Autor / Autoři: Marek Budaj, Luboš Polanský
Vydavatel: Národní muzeum, Abalon
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 400
Citace: BUDAJ, Marek a POLANSKÝ, Luboš. Uherské středověké dukáty ze sbírky Národního muzea. Zlaté ražby od Karla I. Roberta z Anjou po Jana I. Zápolského (1325–1540). Vydání první. Praha: Národní muzeum, Abalon, 2019. 400 stran. ISBN 978-80-7036-617-2.

Publikace představuje 446 uherských středověkých dukátů ze sbírky Národního muzea. Soubor je nejen standardně určen, ale také široce vyhodnocen z různých hledisek. Publikace přináší podrobné historické, numismatické, peněžní, materiálové a analytické vyhodnocení. Jednotlivě jsou rozebrány otázky původu mincí z různých sbírek, peněžně-historického pozadí jejich ražby, původu nálezových exemplářů, zasazení do kontextu nálezů v Čechách a v neposlední řadě typologického, metrologického a analytického (XRF analýza) vyhodnocení.

ks


Sdílení na sociálních sítích