Tisky do roku 1700 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby

Tisky do roku 1700 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby

Rok: 2019
ISBN: 978-80-7036-489-5
Autor / Autoři: Dagmar Štefancová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 234
Citace: ŠTEFANCOVÁ, Dagmar. Tisky do roku 1700 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2019. 234 stran. ISBN 978-80-7036-489-5.

Vědecký katalog starých tisků vydaných od roku 1499 do roku 1700 soustřeďuje údaje o všech relevantních tiscích z hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby (celkem 107 položek). Jedná se o liturgické knihy, sborníky renesanční polyfonie, raně barokní kompozice, ale také hudebněteoretické práce a učebnice. Katalog je velmi podrobně zpracován, vybaven několika druhy rejstříků a obrazovou dokumentací. Badatel se tak může ve sbírkovém fondu NM-ČMH dobře orientovat a získat informace o pramenech, z nichž mnohé jsou unikátně zachovány v domácím i světovém měřítku. Zhodnocením sbírky starých tisků se z obsahového hlediska zabývá speciální kapitola, která v jednotlivých tematických skupinách představuje čtenářům známá i méně známá jména renesančních a barokních skladatelů, teoretiků a tiskařů. Kniha je uvedena studií o vzniku této sbírky a její historii v letech 1818–1989. 

ks


Sdílení na sociálních sítích