Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume I. The National Museum. Prague. Part 3. Macedonia and Paeonia

Publikace přináší kompletní soupis všech makedonských a paionských mincí uložených ve sbírce Národního muzea v Praze. Jde celkem o 940 ražeb, které jsou popsány a vyobrazeny v rámci standardního numismatického třídění. Vybrané exempláře jsou prezentovány také na osmi celostránkových obrazových přílohách. Kniha vyšla v rámci celosvětové edice Sylloge Nummorum Graecorum, dokumentující veřejné i soukromé sbírky řeckých mincí a je v rámci této edice prvá na území České republiky.
Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume I. The National Museum. Prague. Part 3. Macedonia and Paeonia

2016

ISBN: ISBN: 978-80-7036-490-1
Vedoucí redaktor: Militký
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích