Stavovské divadlo 1824–1862: Českojazyčný repertoár I a II

Stavovské divadlo 1824–1862: Českojazyčný repertoár I a II

Rok: 2022
ISBN: 978-80-7036-695-0
Autor / Autoři: Václav Štěpán, Markéta Trávníčková
Vydavatel: Národní muzeum, Academia
Místo vydání: Praha
Počet stran: díl I. 613 + 24 stran obrazové přílohy, díl II. 1824 +16 stran obrazové přílohy
Citace: ŠTĚPÁN, Václav a TRÁVNÍČKOVÁ, Markéta. Stavovské divadlo 1824–1862: Českojazyčný repertoár I a II. Vydání první. Praha: Národní muzeum, Academia, 2022. ISBN 978-80-7036-695-0.

Publikace navazuje na dvoudílnou monografii Prozatímní divadlo 1862–1883 (Praha, Academia / Národní divadlo, 2006). Za použití stejné metodologie do podrobností mapuje český repertoár pražského Stavovského divadla od doby, kdy se začal utvářet profesionální český soubor a dochovala se ucelená řada divadelních cedulí, do vzniku Prozatímního divadla. Z cedulí jakožto prvořadého a unikátního pramene výzkum vycházel, jejich informace byly však ověřovány a doplňovány na základě studia dalších pramenů, dobového tisku a literatury. Využití specializované databáze Elektronický divadelní archiv umožnilo sestavení nejen soupisu inscenací a představení, ale i přehledu činnosti tvůrců, inscenátorů i interpretů Stavovského divadla v uvedeném období.Sdílení na sociálních sítích