Sluneční králové. Průvodce k výstavě / Kings of the Sun. Exhibiton guide

Sluneční králové. Průvodce k výstavě / Kings of the Sun. Exhibiton guide

2020

ISBN: 978-80-7036-635-6
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: doprovodná publikace k výstavě
Místo vydání: Praha
Počet stran: 144

Průvodce k výstavě Sluneční králové prezentuje nejdůležitější témata a předměty spojené s danou výstavou. Je představena lokalita Abúsír, kterou již šest desítek let zkoumá Český (dříve Československý) egyptologický ústav FF UK, a její vazba k tzv. slunečním králům. Publikace se dále zaměřuje na božstva a panovníky vyskytující se na této lokalitě, popisuje místní královské zádušní komplexy a sluneční chrámy. Zastoupeni jsou také členové královské rodiny, zejména významné princezny, a důležití hodnostáři. V neposlední řadě je vylíčen i vývoj Abúsíru v proměnách času.Sdílení na sociálních sítích