Sluneční králové. Průvodce k výstavě / Kings of the Sun. Exhibiton guide

Sluneční králové. Průvodce k výstavě / Kings of the Sun. Exhibiton guide

Rok: 2020
ISBN: 978-80-7036-635-6
Autor / Autoři: Pavel Onderka
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: doprovodná publikace k výstavě
Místo vydání: Praha
Počet stran: 144
Citace: ONDERKA, Pavel. Sluneční králové. Průvodce k výstavě / Kings of the Sun. Exhibiton guide. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2020. 144 stran. ISBN 978-80-7036-635-6.

Průvodce k výstavě Sluneční králové prezentuje nejdůležitější témata a předměty spojené s danou výstavou. Je představena lokalita Abúsír, kterou již šest desítek let zkoumá Český (dříve Československý) egyptologický ústav FF UK, a její vazba k tzv. slunečním králům. Publikace se dále zaměřuje na božstva a panovníky vyskytující se na této lokalitě, popisuje místní královské zádušní komplexy a sluneční chrámy. Zastoupeni jsou také členové královské rodiny, zejména významné princezny, a důležití hodnostáři. V neposlední řadě je vylíčen i vývoj Abúsíru v proměnách času.

ks


Sdílení na sociálních sítích