Slavětínský oltář

Slavětínský oltář

Rok: 2018
ISBN: 978‑80‑7036‑572‑4
Autor / Autoři: Olga Trmalová, Lubomír Sršeň, Kateřina Horníčková, Martina Ohlídalová, Radka Šefců
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 136
Citace: TRMALOVÁ, Olga, SRŠEŇ, Lubomír, HORNÍČKOVÁ, Kateřina, OHLÍDALOVÁ, Martina a ŠEFCŮ, Radka. Slavětínský oltář. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2018. 136 stran. ISBN 978‑80‑7036‑572‑4.

Odborná publikace představuje Slavětínský oltář – významnou středověkou malířskou památku ze sbírek Národního muzea. Jedná se o vůbec nejstarší dochovaný utrakvistický oltář v Čechách. Chronologicky předkládá fakta od jeho předpokládaného vzniku přes jeho poškození a opravy, až do dnešních dnů, kdy dílo prošlo celkovým restaurováním a rozsáhlým restaurátorským a materiálovým průzkumem. Text doplňuje bohatá fotografická dokumentace, kresby a grafická rekonstrukce původní podoby oltáře.Sdílení na sociálních sítích