Slavětínský oltář

Slavětínský oltář

2018

ISBN: 978‑80‑7036‑572‑4
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 136

Odborná publikace představuje Slavětínský oltář – významnou středověkou malířskou památku ze sbírek Národního muzea. Jedná se o vůbec nejstarší dochovaný utrakvistický oltář v Čechách. Chronologicky předkládá fakta od jeho předpokládaného vzniku přes jeho poškození a opravy, až do dnešních dnů, kdy dílo prošlo celkovým restaurováním a rozsáhlým restaurátorským a materiálovým průzkumem. Text doplňuje bohatá fotografická dokumentace, kresby a grafická rekonstrukce původní podoby oltáře.Sdílení na sociálních sítích