S kým korespondoval Bedřich Smetana / Bedřich Smetana’s Correspondents / Mit wem korrespondierte Bedřich Smetana

S kým korespondoval Bedřich Smetana / Bedřich Smetana’s Correspondents / Mit wem korrespondierte Bedřich Smetana

Rok: 2009
ISBN: 978-80-7036-258-7
Autor / Autoři: Olga Mojžíšová, Milan Pospíšil
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 134
Citace: MOJŽÍŠOVÁ, Olga a POSPÍŠIL, Milan. S kým korespondoval Bedřich Smetana / Bedřich Smetana’s Correspondents / Mit wem korrespondierte Bedřich Smetana. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2009. 134 stran. ISBN 978-80-7036-258-7.

Katalog adresátů a odesílatelů korespondence Bedřicha Smetany zpracovaný v souvislosti s připravovaným projektem její kritické edice v podobě stručných, abecedně seřazených slovníkových hesel osob a institucí. Každé heslo uvádí i roky, v nichž korespondence se Smetanou probíhala. Součástí katalogu je též rejstřík míst s odkazy na adresáty a odesílatele. Katalog zahrnuje 592 osoby, 266 institucí a 213 míst. Katalogu předchází kromě stručného úvodu o poslání publikace a informace o uspořádání katalogu studie o korespondenci Bedřicha Smetany. Celá tato úvodní část je též v angličtině a němčině. Publikace je určena zájemcům o Smetanu a o osoby a korporace, které s ním byly v písemném styku, a také tuzemským i zahraničním institucím, které mohou ve svých fondech disponovat informacemi a dokumenty ke Smetanovu životu a dílu.

ks


Sdílení na sociálních sítích