S kým korespondoval Bedřich Smetana

S kým korespondoval Bedřich Smetana

2009

ISBN: 978-80-7036-258-7
Autor / Autoři: Mojžíšová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 134

Katalog adresátů a odesílatelů korespondence Bedřicha Smetany zpracovaný v souvislosti s připravovaným projektem její kritické edice v podobě stručných, abecedně seřazených slovníkových hesel osob a institucí. Každé heslo uvádí i roky, v nichž korespondence se Smetanou probíhala. Součástí katalogu je též rejstřík míst s odkazy na adresáty a odesílatele. Katalog zahrnuje 592 osoby, 266 institucí a 213 míst. Katalogu předchází kromě stručného úvodu o poslání publikace a informace o uspořádání katalogu studie o korespondenci Bedřicha Smetany. Celá tato úvodní část je též v angličtině a němčině. Publikace je určena zájemcům o Smetanu a o osoby a korporace, které s ním byly v písemném styku, a také tuzemským i zahraničním institucím, které mohou ve svých fondech disponovat informacemi a dokumenty ke Smetanovu životu a dílu.Sdílení na sociálních sítích