Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1A

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1A

2014

ISBN: 978-80-7036-421-5
Autor / Autoři: Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.
Vydavatel: Národní muzem
Forma: kniha
Místo vydání: Praha

Publikace Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A zpřístupňuje veřejnosti ve formě katalogu rukopisné zlomky řady 1 A, významnou část rukopisné sbírky Knihovny Národního muzea. Svým zpracováním a formou navazuje na publikaci Michala Dragouna a Jindřicha Marka Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea – Sbírka Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta vydanou v roce 2012. Celá signatura 1 A je rozdělena na několik tematických celků. První obsahuje zejména autografy panovníků, umělců, diplomatů a dalších známých osobností a z velké části vznikla sběratelskou aktivitou Pavla Ototzkého. Po jazykové stránce se jedná převážně o zlomky francouzské, německé a ruské. Další oddíl zpracovává soubor s Rukopisy královédvorským a zelenohorským, dalšími falzy jejich okruhu a malou částí doprovodné dokumentace. Poslední tematický celek obsahuje převážně středověké jazykově české zlomky. Jeho velkou část tvoří zlomky českých biblí, obsahuje ale i fragmenty kronik, veršovaných skladeb a dalších textů. Součástí publikace, jež vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium, jsou i obsáhlé rejstříky.Sdílení na sociálních sítích