Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta)

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta)

Rok: 2017
ISBN: 978-80-7036-537-3 (Národní muzeum) / 978-80-88013-55-6 (Scriptorium)
Autor / Autoři: Michal Dragoun
Vydavatel: Národní muzeum, Scriptorium
Místo vydání: Praha
Počet stran: 320
Citace: DRAGOUN, Michal. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta). Vydání první. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2017. 320 stran. ISBN 978-80-7036-537-3 (Národní muzeum) / 978-80-88013-55-6 (Scriptorium) .

Katalog dokončuje odborné zpracování sbírky rukopisných zlomků Knihovny Národního muzea v jejím současném rozsahu. Obsahuje popisy fragmentů uložených na signatuře 1 K, která byla vytvořena ze tří částí: ze zlomků průběžně ukládaných v oddělení rukopisů a starých tisků a zatím nepopsaných (kat. č. 1386–1611), z velkého množství fragmentů nalezených při revizi rukopisné sbírky v roce 2016 (kat. č. 1612–2326) a z několika akvizic z poslední doby (kat. č. 2327–2329). Zmíněné zlomky kat. č. 1612–2326 byly nashromážděny v době působení muzejních knihovníků Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta a souvisejí s částí sbírky zlomků odborně zpracovanou v katalogu z roku 2012. Mezi fragmenty popsanými v tomto katalogu převažují zlomky středověkých rukopisů s těžištěm ve 14. a 15. století, nejstarší fragment ale pochází již ze začátku století devátého. Jazykově je zastoupena především latina, méně čeština, zlomky v dalších jazycích jsou ojedinělé. Po obsahové stránce představují většinu materiálu zlomky liturgických rukopisů, následované listinami, listy a vzkazy, zastoupené jsou ale také další typy středověké literatury.

ks


Sdílení na sociálních sítích