Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A

Rok: 2014
ISBN: 978-80-7036-421-5
Autor / Autoři: Marek Brčák et al.
Vydavatel: Národní muzem
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 212
Citace: AL., Marek Brčák et. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A. Vydání první. Praha: Národní muzem, 2014. 212 stran. ISBN 978-80-7036-421-5.

Publikace Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A zpřístupňuje veřejnosti ve formě katalogu rukopisné zlomky řady 1 A, významnou část rukopisné sbírky Knihovny Národního muzea. Svým zpracováním a formou navazuje na publikaci Michala Dragouna a Jindřicha Marka Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea – Sbírka Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta vydanou v roce 2012. Celá signatura 1 A je rozdělena na několik tematických celků. První obsahuje zejména autografy panovníků, umělců, diplomatů a dalších známých osobností a z velké části vznikla sběratelskou aktivitou Pavla Ototzkého. Po jazykové stránce se jedná převážně o zlomky francouzské, německé a ruské. Další oddíl zpracovává soubor s Rukopisy královédvorským a zelenohorským, dalšími falzy jejich okruhu a malou částí doprovodné dokumentace. Poslední tematický celek obsahuje převážně středověké jazykově české zlomky. Jeho velkou část tvoří zlomky českých biblí, obsahuje ale i fragmenty kronik, veršovaných skladeb a dalších textů. Součástí publikace, jež vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium, jsou i obsáhlé rejstříky.

ks


Sdílení na sociálních sítích