Papírová ves / Paper Village

Papírová ves / Paper Village

Rok: 2022
ISBN: 978-80-7036-720-9
Autor / Autoři: Klára Woitschová (ed.)
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Počet stran: 152
Citace: WOITSCHOVÁ, Klára. Papírová ves / Paper Village. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2022. 152 stran. ISBN 978-80-7036-720-9.

Etnografické oddělení Národního muzea začalo od dvacátých let 20. století vytvářet obrazovou dokumentační sbírku pokrývající všechny oblasti venkovského života. Byla systematicky budována přibližně do poloviny 60. let 20. století a dnes obsahuje téměř 55 000 položek.

Virtuální skanzen VISKALIA je internetový portál, který shromažďuje dochované dokumenty o přibližně dvou stovkách pečlivě vybraných objektů lidové architektury. Objekty jsou umístěny na podkladové mapě a k identifikovanému objektu lze zobrazit všechny dostupné textové a obrazové informace.

V textu tohoto katalogu je kromě shrnutí stavu dosavadního zpracování sbírky popsán proces vytváření digitálních prostorových modelů, a to jak na základě plánové dokumentace, tak na základě fyzických modelů. Jsou zde popsány také všechny podstatné fáze řešení, technologie a software a uvedeny rovněž obtíže, které se při zpracování vyskytly, a způsoby, jak je řešit.Sdílení na sociálních sítích