Otakar Schindler, scénograf  (1923–1998)

Otakar Schindler, scénograf (1923–1998)

Rok: 2009
ISBN: 978-80-7036-269-3
Autor / Autoři: Vlasta Koubská
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 139
Citace: KOUBSKÁ, Vlasta. Otakar Schindler, scénograf (1923–1998). Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2009. 139 stran. ISBN 978-80-7036-269-3.

Jedná se o monografii významného českého scénografa Otakara Schindlera a katalog jeho scénických a kostýmních návrhů. Ve sbírce divadelního oddělení Národního muzea je uloženo celkem 304 kusů návrhů a jeden scénický model O. Schindlera. Scénické i kostýmní návrhy jsou vesměs vytvořeny kombinovanou technikou. Maximum z nich jsou perokresby černou tuší, kolorované kvašem, velmi často doplněné koláží z papíru, dřívek, překližky, textilu nebo moduritu. Scénograf O. Schindler pracoval pro mnoho českých divadel, nejčastěji v Ostravě, Praze, Plzni a Brně. Nejvýraznější část sbírky tvoří společné dílo s režisérem Lubošem Pistoriem, s nímž O. Schindler vypravil v letech 1976–1993 výrazný počet sedmadvaceti inscenací, ve sbírce Národního muzea jsou uloženy návrhy ke dvaceti z nich. V Schindlerově scénické práci velmi často nacházíme staré divadelní metody spojené s moderními významy a dojmy. Schindler často používal dřevo a přírodní materiály, které asociovaly opravdovost a přímost. Využíval scénické konstrukce, struktury zdí a dřeva, aby během představení proměňoval jejich významy. Některé scény byly inspirovány čistotou dětského vidění, ostatní byly naplněny ironií. Schindlerova práce využíval principů tzv. „akční scénografie“, avšak nikdy nebyla použita v „čisté“ formě. Kombinoval ji s jinými staršími a moderními scénografickými principy. Používal rovněž malované dekorace, bodové světlo a šerosvit, velmi volně nakládal se styly. Jejich konfrontací relativizoval základní dramatické sdělení, vytvořil kontrapunkt k dramatickému textu.Sdílení na sociálních sítích