Núbie. Země na křižovatce kultur / Nubia. A Land on the Crossroads of Cultures. Wad Ben Naga 2014

Núbie. Země na křižovatce kultur / Nubia. A Land on the Crossroads of Cultures. Wad Ben Naga 2014

Rok: 2014
ISBN: 978-80-7036-420-8
Autor / Autoři: Pavel Onderka, Vlastimil Vrtal a kol.
Vydavatel: Národní muzem
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 191
Citace: ONDERKA, Pavel a KOL., Vlastimil Vrtal a. Núbie. Země na křižovatce kultur / Nubia. A Land on the Crossroads of Cultures. Wad Ben Naga 2014. Vydání první. Praha: Národní muzem, 2014. 191 stran. ISBN 978-80-7036-420-8.

Kniha nabízí náhled do dějin Núbie, historického území nacházejícího se v dnešním Egyptě a Súdánu. V jednotlivých kapitolách je zachycen její politický a společensko-kulturní vývoj v průběhu několika tisíciletí, od počátku mezolitu do Post-Merojské doby (asi 9000 př. n. l. – 550 n. l.). Jednotlivá údobí núbijské historie jsou zastoupena konkrétními předměty z českých i zahraničních sbírek. Zároveň je v knize shrnuto dosavadní působení českých vědců v Núbii, a to od samých počátků zájmu o tuto oblast v průběhu 19. století přes první československé výzkumy v Núbii (60. léta 20. století) až po nejnovější výsledky bádání trojice českých expedic působících v Súdánu od roku 2009 na lokalitách Wad Ben Naga, Sabaloka a Usli.Sdílení na sociálních sítích