Nástroje paměti / Memory Tools

Nástroje paměti / Memory Tools

Rok: 2020
ISBN: 978-80-7036-649-3
Autor / Autoři: Karel Juliš, Ivana Kumpová, Jana Mynářová, Michal Pech, Ladislav Polák, Petra Štefcová, Jaroslav Valach, Daniel Vavřík, Benjamin Wolf, Petr Zemánek
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: katalog výstavy
Místo vydání: Praha
Počet stran: 168
Citace: JULIŠ, Karel, KUMPOVÁ, Ivana, MYNÁŘOVÁ, Jana, PECH, Michal, POLÁK, Ladislav, ŠTEFCOVÁ, Petra, VALACH, Jaroslav, VAVŘÍK, Daniel, WOLF, Benjamin a ZEMÁNEK, Petr. Nástroje paměti / Memory Tools. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2020. 168 stran. ISBN 978-80-7036-649-3.

Katalog k výstavě „Nástroje paměti“ detailněji představuje možná ne příliš známý, avšak v rámci České republiky naprosto unikátní soubor čtyři tisíce let starých písemných památek, zaznamenaných klínovým písmem na hliněných tabulkách, shromážděný význačným českým vědcem prof. Bedřichem Hrozným.

Historická hodnota souboru je nevyčíslitelná; to pochopitelně znamená, že o soubor je nutno pečovat co nejlépe tak, aby byl k dispozici i všem těm, kdož přijdou po nás. K dosažení tohoto cíle byly použity nejrůznější současné moderní metody přírodních věd (dokumentace, materiálová analýza předmětů aj.) a k popisu ostatních vlastností těchto předmětů různé metody humanitních věd; shromážděná data pak byla analyzována a hodnocena z různých hledisek.

Autoři publikace doufají, že se jim podařilo alespoň částečně ukázat, jakými moderními způsoby a metodami lze přispět k efektivní ochraně starých „nástrojů paměti“ použitím nástrojů nových, aniž by tím byla omezena možnost jejich studia či prezentace veřejnosti.

ks


Sdílení na sociálních sítích