Nástroje paměti / Memory Tools

Nástroje paměti / Memory Tools

2020

ISBN: 978-80-7036-649-3
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: katalog výstavy
Místo vydání: Praha
Počet stran: 168

Katalog k výstavě „Nástroje paměti“ detailněji představuje možná ne příliš známý, avšak v rámci České republiky naprosto unikátní soubor čtyři tisíce let starých písemných památek, zaznamenaných klínovým písmem na hliněných tabulkách, shromážděný význačným českým vědcem prof. Bedřichem Hrozným.

Historická hodnota souboru je nevyčíslitelná; to pochopitelně znamená, že o soubor je nutno pečovat co nejlépe tak, aby byl k dispozici i všem těm, kdož přijdou po nás. K dosažení tohoto cíle byly použity nejrůznější současné moderní metody přírodních věd (dokumentace, materiálová analýza předmětů aj.) a k popisu ostatních vlastností těchto předmětů různé metody humanitních věd; shromážděná data pak byla analyzována a hodnocena z různých hledisek.

Autoři publikace doufají, že se jim podařilo alespoň částečně ukázat, jakými moderními způsoby a metodami lze přispět k efektivní ochraně starých „nástrojů paměti“ použitím nástrojů nových, aniž by tím byla omezena možnost jejich studia či prezentace veřejnosti.Sdílení na sociálních sítích