Národní muzeum v éře Československa

Národní muzeum v éře Československa

Rok: 2019
ISBN: 978-80-7036-595-3
Autor / Autoři: Klára Woitschová, Libor Jůn
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 368
Citace: WOITSCHOVÁ, Klára a JŮN, Libor. Národní muzeum v éře Československa. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2019. 368 stran. ISBN 978-80-7036-595-3.

Kniha zachycuje tu část dějin Národního muzea, která je pevně svázána s existencí československého státu. Jedná se o čas, kdy se Národní muzeum stalo na místo instituce soukromé, postupně podnikem zemským a nakonec státním. Zároveň s tím došlo k zásadnímu rozvoji muzejních sbírek, odborné muzejní práce, ale i činnosti výstavní, vědecké atd. Na druhé straně se však Muzeum bylo nuceno několikráte vypořádat s rozsáhlými zásahy státní moci nebo neblahými vlivy ideovými a ideologickými. Kniha zmiňované „československé období“ interpretuje v tematických kapitolách a je doplněna reprezentativní obrazovou přílohou a biografickými medailony významných muzejnic a muzejníků. Monografie je výsledkem rozsáhlého archivního výzkumu, především v Archivu Národního muzea, kde rovněž působí i její autoři. Realizaci knihy finančně podpořila Grantová agentura České republiky. 

ks


Sdílení na sociálních sítích