Myjavské písně

Myjavské písně

Rok: 2019
ISBN: 978-80-7036-620-2
Autor / Autoři: Adam Votruba
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 696
Citace: VOTRUBA, Adam. Myjavské písně. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2019. 696 stran. ISBN 978-80-7036-620-2.

Kniha přináší sbírku lidových písní z Myjavy – významné národopisné oblasti na slovenské straně Bílých Karpat. Písně pochází z autorova vlastního výzkumu uskutečněného v letech 2013–2019, reprezentují tedy aktuální stav zpěvního repertoáru dnešní spíše starší generace. Součástí publikace je doprovodná studie o hudební stránce myjavské písně. Autor zkoumá tonalitu i rytmiku lidové písně, všímá si vývojových tendencí a srovnává Myjavu s okolními slovenskými a moravskými regiony. V závěru studie reflektuje i problematiku terénního výzkumu. Kniha je určena zájemcům o folklor z řad laické i odborné veřejnosti.

ks


Sdílení na sociálních sítích