Myjavské písně

Kniha přináší sbírku lidových písní z Myjavy – významné národopisné oblasti na slovenské straně Bílých Karpat. Písně pochází z autorova vlastního výzkumu uskutečněného v letech 2013–2019, reprezentují tedy aktuální stav zpěvního repertoáru dnešní spíše starší generace. Součástí publikace je doprovodná studie o hudební stránce myjavské písně. Autor zkoumá tonalitu i rytmiku lidové písně, všímá si vývojových tendencí a srovnává Myjavu s okolními slovenskými a moravskými regiony. V závěru studie reflektuje i problematiku terénního výzkumu. Kniha je určena zájemcům o folklor z řad laické i odborné veřejnosti. >>Koupit knihu v e-shopu Národního muzea
Myjavské písně

2019

ISBN: ISBN 978-80-7036-620-2
Vedoucí redaktor:
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích