Mezi kulturami. Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching

Mezi kulturami. Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching

Rok: 2015
ISBN: 978-80-7036-452-9
Autor / Autoři: Helena Heroldová
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 160
Citace: HEROLDOVÁ, Helena. Mezi kulturami. Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2015. 160 stran. ISBN 978-80-7036-452-9.

Mandžuové ovládali čínské území od poloviny 17. století do začátku 20. století. Založili multietnickou a multikulturní dynastii Čching, v níž však tvořili jen malé procento populace mezi etnickými Číňany. Mandžuové byli potomky různých etnik. Během vpádu na čínské území začali utvářet vlastní společenskou a kulturní identitu včetně vlastního oděvu, který se lišil od tradičního čínského odívání. Tato práce se zabývá mandžuským a čínským oděvem a jeho výzdobnými prvky jako projevem etnicity a společenské role v multietnické společnosti. Zaměřuje se na oděv v devatenáctém století, na konci dynastie Čching. Úvodní část je věnována teoretickým otázkám společenské funkce oděvu. Dále následuje shrnutí sekundárních pramenů k dějinám dynastie Čching a historii odívání v Číně. Kapitola je věnována sbírce čínského oděvu v Náprstkově muzeu. Zde je též pojednána otázka autenticity historických textilií. Druhá část je již věnována mandžuskému a čínskému oděvu. Popisuje vývoj a rozdíly mezi oděvem Mandžuů a etnických Číňané. Třetí část je věnována výšivce a její symbolice. Mandžuské i čínské oděvy byly hojně vyšívané. Mandžuský oděv vycházel z mandžuských tradic, avšak vyšívané dekory byly čínského původu. Třetí část obsahuje obrazový materiál ze sbírek Náprstkova muzea.

ks


Sdílení na sociálních sítích