Lidové písně z Kouřimska

Základem publikace je soubor lidových písní z Kouřimska, jež pocházejí ze starších sbírek českých lidových písní, z dosud nepublikovaných rukopisů, ale i z vlastních sběrů autora, prováděných v letech 1999 –2012. Sbírka písní je opatřena poznámkami a přílohami (tabulky, mapky, grafy) a také odbornou studií. Knihu doprovází barevná obrazová příloha. Součástí publikace je vložené CD s nahrávkami vybraných písní.
Publikaci vydalo Národní muzeum a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury. Kniha vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO).

Cena: 270,- Kč

Navštivte náš internetový obchod: eshop.nm.cz

Lidové písně z Kouřimska

2012

ISBN: 978-80-7036-359-1 (Národní muzeum), 978-80-87271-70-4 (Scriptorium)
Vedoucí redaktor: Votruba
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích