Lidové písně z Kouřimska

Lidové písně z Kouřimska

Rok: 2012
ISBN: 978-80-7036-359-1 (Národní muzeum) / 978-80-87271-70-4 (Scriptorium)
Autor / Autoři: Adam Votruba
Vydavatel: Národní muzeum, Scriptorium
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 368
Citace: VOTRUBA, Adam. Lidové písně z Kouřimska. Vydání první. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2012. 368 stran. ISBN 978-80-7036-359-1 (Národní muzeum) / 978-80-87271-70-4 (Scriptorium).

Základem publikace je soubor lidových písní z Kouřimska, jež pocházejí ze starších sbírek českých lidových písní, z dosud nepublikovaných rukopisů, ale i z vlastních sběrů autora, prováděných v letech 1999 –2012. Sbírka písní je opatřena poznámkami a přílohami (tabulky, mapky, grafy) a také odbornou studií. Knihu doprovází barevná obrazová příloha. Součástí publikace je vložené CD s nahrávkami vybraných písní.

Publikaci vydalo Národní muzeum a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury. Kniha vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO).

ks


Sdílení na sociálních sítích