Krása němých svědků. Památky na osobnosti českého divadla ve sbírce Národního muzea

Publikace se věnuje charakteristice, popisu a analýze fondu trojrozměrných památek na osobnosti českého divadla a na české divadlo uložené v divadelní podsbírce Národního muzea (NM). Tento fond vznikal spolu s jednou z nejmladších (1925), ale také druhou nejpočetnější sbírkou v muzeu. Zakladatel divadelní sbírky v NM Jan Bartoš kromě materiálu archivního – jako např. rukopisy, fotografie a výtvarného (scénických a kostýmních návrhů, modelů scén, obrazů a bust s divadelní tématikou a loutek) – sbíral také věcné památky na herce, operní pěvce, režiséry, dramatiky. Památky na jejich divadelní slávu – stříbrné věnce, stuhy z věnců z premiér a jiných slavnostních příležitostí, pamětní plakety, medaile a odznaky, ale také osobní předměty, které je obklopovaly. Osobní předměty a vybavení domácností. Popis více než 600 památek od 46 osobností, další památky na česká divadla, barevné fotografie a medailony zastoupených představitelů české divadelní kultury. >>Koupit knihu v e-shopu Národního muzea
Krása němých svědků. Památky na osobnosti českého divadla ve sbírce Národního muzea

2017

ISBN: 978-80-7036-542-7
Vedoucí redaktor: Jordan
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích