Julius Zeyer - sběratel

Český spisovatel Julius Zeyer (1841-1901) věnoval nebo zprostředkoval nákup více než 50 předmětů, které jsou v současné době uloženy v Náprstkově muzeu. Řada těchto předmětů patří k nejcennějším ukázkám tradičního řemesla Asie a severní Afriky. Publikace zahrnuje nejen seznam předmětů, ale také jejich popis a odkazy na zmínky v korespondenci, již vedl Julius Zeyer s manžely Náprstkovými v letech 1882-1900.
Julius Zeyer - sběratel

2008

ISBN: 978-80-7036-254-9
Vedoucí redaktor: Jiroušková
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích