Jen Náprstková, prosím. Neobyčejný život v dobových pramenech

Jen Náprstková, prosím. Neobyčejný život v dobových pramenech

Rok: 2016
ISBN: 978-807036-488-8
Autor / Autoři: Milena Secká
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: Kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 308
Citace: SECKÁ, Milena. Jen Náprstková, prosím. Neobyčejný život v dobových pramenech. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2016. 308 stran. ISBN 978-807036-488-8.

Monografie podrobně sleduje život ženy, která vstoupila do služby v osmnácti letech a zůstala v ní, v přeneseném slova smyslu, po celý život. Pílí, houževnatostí a rozvíjením společenských styků se stala ženou, jejíž příspěvek k formování instituce, již dnes známe jako Náprstkovo muzeum, byl klíčový. Životopis Josefy Náprstkové čerpající z dobových pramenů doplňuje přehled její činnosti v různých spolcích, stejně jako v oblasti muzejních akvizic. Úryvky z dopisů dokumentují Josefinu činnost a život, zároveň však slouží jako pramen poznání kultury korespondence v 19. století. Knihu doplňuje množství obrázků, barevná příloha a rejstřík. Josefa Náprstková patří k výjimečným ženám 19. století: pomohla vybudovat významné české muzeum, pracovala na ženské emancipaci, rozvíjela kontakty mezi krajany a jejich původní vlastí a po boku manžela uváděla ideje národního obrození do praxe.

ks


Sdílení na sociálních sítích